Lát gỗ trang trí 16-18cm – G0001

Lát gỗ hay Khoanh gỗ dùng để trang trí chup ảnh sản phẩm

Sản phẩm chỉ cho thuê

Kích thước lát gỗ khoảng 16-18cm

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

  • Đơn Giá Cho Thuê là 1 Ngày
  • Giá Thuê Từ 2 Ngày Sẽ Quy Đổi Theo Hệ Số Nhân: (2 Ngày = Đơn Giá x 1.5 | 3 Ngày = Đơn Giá x 2)
Mã: N/A Danh mục:
Mô tả

Ảnh Demo

Thông tin bổ sung
Mẫu Số

01, 02